Monday, April 16, 2007

کمر بستن به ویرانی


دیگه قاطی کردم:

+مبارزه، نه ببخشید آبگیری سد سیوند و تکلیف نهایی اش؟!(لینک)

+تعلیق دانشجویان، نه ببخشید، جنبش زنان و ادامه ی تهدیدها و ارعاب؟!(لینک)

+فقر و فحشاء و بدحجابی، ببخشید دستگیری بدحجابها و دخالت لباس شخصی ها؟!(لینک)

+بازگشت انصار حزب الله به صحنه ی سینما، نه ببخشید، دانشگاه و تظاهرات علیه بدحجابی؟!(لینک)

و ... و ... و ...

تبریک می گم. دیگه هیچ لزومی به ساختن امثال فیلم 300 نیست. خودمان دست به کار شده ایم تا هویت و همیتمان را زیر آب ببریم. بی نوا کمپانی سازنده ی فیلم 300 که عذر خواهی کرد!


1 comment:

MARDOOK said...

جالب اینجاست که قاتلین قتل های سریالی کرمان که کلی زن و مرد کشتن حکمشون به پرداخت دیه از دم قط تقلیل پیدا کرد. یکی از زن و مردایی که کشتن ، به دلیل ادعای روابط نامشروع، خانواده ای بون که 3 سال از زندگی مشترکشون میگذشته