Friday, April 13, 2007

باز هم اخراجی ها


+اخراجی ها همچنان خوب می فروشد...عرضه و پخش نسخه غیرمجاز فیلم اخراجی ها لطمه چندانی به فروش آن نزد : آفتاب

+اخراجى ها از منظر بازيگرى : روزنامه ایران


قطعا فیلمی یا بهتر بگم اتفاقی که این همه خبر سازه و انقدر خوب می‌فروشه باید و شایسته است که در موردش زیاد حرف زده بشه. خوب یا بد، این فیلم مورد اقبال فرار گرفته و کاملا قابلیت حتی نشانه‌شناسی داره!
یادمه زمانی که کتابهای "پورپیرار" خیلی مورد بحث بود و توهینها و تحقیرهاش و وارونه جلوه دادن تاریخش داد و فغان اهل فرهنگ رو در آورده بود، باز هم کسی جز همین داد و بیدادها کاری نکرد، مگر معدود کسانی که آنهم صدایشان در جمعیت گم شد. حالا کتابهای آقای پورپیرار در همه ی کتاب فروشی‌های انقلاب به عنوان یکی از صدها کتاب تاریخی موجود می‌فروشد و جزء منابع به حساب می‌رود!

لابد روزی هم، از این دست فیلمها روایتگر بخشی از سینمای جدی و حرفه‌ای ما شمرده خواهد شد!! مگر اینکه ... نقد شود. درست و سنجیده و بی داد و قال.

+باید تحقیر شیم

+چه سالهایی بود آن سالهاNo comments: