Sunday, July 08, 2007

هجده تير


ما را به خاطر بياور

ما را كه تازه جواناني بيست و دو ساله بوديم شور عشق در سينه داشتيم

و پيش از آنكه عاشق شويم، سينه بر خاك سوده مرديم

ما را به خاطر بياور ...

-------

چگونه مي توان از ياد برد؟...

1 comment:

mohammad reza said...

http://khabarane.blogfa.com/
همین یه نمونه از جنایت هاشونه حی و حاضر