Tuesday, March 13, 2007

چهارشنبه سوریدلم می خواهد دوباره کودکی شوم
که بی هیچ ترسی از روی آتش سرخ بپرم و زردی ام را به آن بسپارم...
دلم می خواهد شهرم را بی حصار ببینم و سور چهارشنبه را با آتش آزادی جلوه بخشم...
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد ایرانم.این کاریکاتور جالب رو در مورد چارشنبه سوری ببینید!

2 comments:

MARDOOK said...

به نظرم این رسم چهار شنبه سوری ، این جوری که تو تهران برگزار میشه خیلی قدیمی نیست. ما ها کث یه خورده فقط آتیش روشن میکنیم و ملت رو با ترقه و بمب و این جور چیزا نمیترسونیم

علي عابديني said...

امشب فقط من بودم و خاطراتي كه از چهارشنبه سوري هاي كودكي مانده بود.. از چهارشنبه سوري هاي اين سالها چيزي به ياد ندارم... غمگينم بسيار غمگين تر از آن كه خود باور كنم